Rýchla  právna poradňa
Rýchla právna poradňa je služba, ktorú poskytuje naša Advokátska kancelária, predovšetkým v oblastiach občianskeho, rodinného a pracovného práva a v oblasti dedičského konania.

Naša kancelária ponúka širokej verejnosti služby rýchlej právnej poradne, a to každú pracovnú stredu v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Maximálny čas pre jedného klienta rýchlej právnej poradne je vymedzený časovým intervalom do 30 minút.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach a zarezervujte si u nás termín. Tí, ktorým nebude umožnené z časových dôvodov poskytnúť právnu radu v príslušný deň a čas, sa môžu zapísať na nasledujúcu termín konania rýchlej právnej poradne.

Rýchla právna poradňa spočíva v právnom poradenstve, základnej orientácii v právnom probléme, poskytnutí ucelenej a kompletnej právnej rady. Naša kancelária v tejto službe rieši problém všeobecne, neposkytuje konkrétne právne služby.

Služba rýchlej právnej poradne je spoplatňovaná paušálne sumou 10.- € s DPH.
 
Bevezetés   |   Szolgáltatások   |   Ajánlások   |   Árak   |   Elérhetöség